ติดต่อวิทยาลัย

ที่อยู่ : 95 ม. 5 ถนนพิมายชุมพวง
          ต. ชุมพวง อ.ชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044-487181, 044-487180
โทรสาร : 044-487180
เว็บไซต์ : www.chp.ac.th

 

ผู้อำนวยการ

ดร.สุทธิพล  พลศรีพิมพ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

สำหรับผู้ดูแล