ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
ข้อมูล ณ  วันที่  10 มิถุนายน  2558 (ปรับปรุง 22 มิถุนายน 2558)

แผนภูมิแสดงยอดนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558